Genetic Education Performance

Genetic Education Performance

Het World Performance Centre gaat in 2021 met Pijnenburg Techniek Scouting in kaart brengen welke competenties en vaardigheden in de toekomst nodig zijn om te excelleren in technische beroepen.

Uitgangspunt is de vraag: wat zijn de dominante technische beroepen in 2030/2035 en wat moet iemand kunnen om in die beroepen optimaal te kunnen functioneren. Deze competenties en vaardigheden worden vertaald naar fenotypen, zodat we inzichtelijk maken welke werknemers van de toekomst – de jongeren van nu – het genetisch potentieel hebben om in de technische beroepen van morgen te kunnen excelleren. Daarnaast onderzoeken we ook over welke competenties docenten moeten beschikken om het genetisch potentieel van jongeren te kunnen ontwikkelen. Ook die competenties en vaardigheden worden vertaald naar fenotypen.

De eerste bijeenkomst zal in april 2021 plaatsvinden. Tijdens die bijeenkomst worden onder meer de dominante technische beroepen en de bijbehorende competenties en vaardigheden in kaart gebracht. Ook de competenties van docenten worden inzichtelijk gemaakt. In december 2021 worden tijdens de Internationale Onderwijstransitie Conferentie de fenotypen en DNA profielen voor zowel de werknemer als de docent gepresen